กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12600
ชื่อเรื่อง: Collagen and Gelatin from Golden Carp Skin and Squalene fromFish Liver Extracted with the Aid of Ultrasound:Properties and Applications
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Soottawat Benjaku
Ali Muhammed Moula Ali
Faculty of Agro-Industry (Food Technology)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คำสำคัญ: Collagen;Gelatin
วันที่เผยแพร่: 2019
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (Ph.D., Food Science and Technology)--Prince of Songkla University, 2019
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12600
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:850 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
437557.pdf6.34 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น