กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12496
ชื่อเรื่อง: ผลการเติมกลีเซอรีนดิบในอาหารข้น และการตอนต่อการกินได้ การย่อยได้ สมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและผลตอบแทนจากการเลี้ยงแพะเพศผู้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects adding crude glycerin in concentrate and castration on food intake, digestibility, growth performance, carcass characteristics and production return of raising male goats
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
ศุภกร สีเมือง
Faculty of Natural Resources (Animal science)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
คำสำคัญ: แพะ อาหาร;แพะ การเจริญเติบโต
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สัตวศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12496
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:515 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
426626.pdf3.08 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น