กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12095
ชื่อเรื่อง: Purification and characterization of antimicrobial protein produced by oral lactobacilli
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนต้านเชื้อจากเชื้อแลคโตบาซิลไลจากช่องปาก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Rawee Teanpaisan
Phirawat Wannun
Faculty of Dentistry
คณะทันตแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: Lactobacillus;Teeth Diseases
วันที่เผยแพร่: 2016
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., (Oral Health Sciences))--Prince of Songkla University, 2016
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12095
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:650 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
417891.pdf8.49 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons