สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ปริมาณสารหนูและตะกั่วในน้ำ ... 61

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

กันยายน 2022 ตุลาคม 2022 พฤศจิกายน 2022 ธันวาคม 2022 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 2023
ปริมาณสารหนูและตะกั่วในน้ำ ... 1 1 5 1 0 0 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
417877.pdf 3009

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Ashburn 1