กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11732
ชื่อเรื่อง: Effect of Bone Marrow Concentrate on New Bone Formation in Rabbit Calvarial Defect
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ผลของไขกระดูกเข้มข้นต่อการสร้างกระดูกใหม่ในรอยวิการกะโหลกศีรษะกระต่าย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Thongchai Nuntanaranont
Kanokporn Santavalimp
Faculty of Dentistry (Surgery)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คำสำคัญ: Bone marrow;Skull
วันที่เผยแพร่: 2017
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., Oral and Maxillofacial Surgery)--Prince of Songkla University, 2017
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11732
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:680 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
420136.pdf3.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น