กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11707
ชื่อเรื่อง: Perceived Benefits, Perceived Barriers, and Treatment Adherence Among Indonesian Older Adults with Type 2 Diabetes Mellitus
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Ploenpit Thaniwattananon
Dwight Hutapea
Faculty of Nursing (Medical Nursing)
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
คำสำคัญ: Diabetes in old age Indonesia Research;Geriatric Nursing Indonesia Research;Older people Diseases Treatment
วันที่เผยแพร่: 2016
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S.Nursing Science (International Program)),2016
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11707
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
412192.pdf2.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น