สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
Perceived ... 51

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
Perceived ... 0 0 5 3 5 6 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
412192.pdf 434

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3
เนปาล 1
รัสเซีย 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Kathmandu 1