กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11699
ชื่อเรื่อง: KRAS mutations in endometrial endometrioid adenocarcinoma
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน KRAS ในมะเร็งเยื่อบุมดลูกชนิดเอ็นโดแมทริออยด์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Supaporn Suwiwat
Siriwong Lattakanjanang
Papitchaya Watcharanuruk
Faculty of Medicine (Medicine)
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คำสำคัญ: Endometrium Cancer;PSU Publication
วันที่เผยแพร่: 2013
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11699
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:372 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
413630.pdf1.73 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น