สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
KRAS ... 56

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
KRAS ... 4 8 1 1 3 4 4

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
413630.pdf 174

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 6
อินเดีย 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Bengaluru 1