สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การพัฒนาและประเมินระบบนำส่งเคอคูมินในรูปแบบก่อแพเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร 57

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
การพัฒนาและประเมินระบบนำส่งเคอคูมินในรูปแบบก่อแพเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร 1 8 1 1 2 7 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
412529-abs.pdf 258

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5
ประเทศไทย 2

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Bangkok 1
Warichaphum 1