กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11450
ชื่อเรื่อง: Healing of buccal dehiscence defects at implant sites using demineralized tooth matrix
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ผลการบรูณะรอยวิการชนิดดีฮิสเซนส์ด้านใกล้แก้มรอบรากฟันเทียมด้วยดีมินเนอราไลซ์ทูธเมทริกซ์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Srisurang Suttapreyasri
Monthira Saebe
Faculty of Dentistry (Surgery)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คำสำคัญ: Dental implants;Dentures
วันที่เผยแพร่: 2017
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc. (Oral and Maxillofacial Surgery)) Prince of Songkla University, 2017
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11450
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:680 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
417041.pdf3.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น