กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11411
ชื่อเรื่อง: การผลิตกรดและการเจริญเติบโตของไบฟิโดแบคทีเรียในช่องปากในห้องปฏิบัติการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Acid Production and Growth by Oral Bifidobacteria in vitro
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพัชรินทร์ พิวัฒน์
วนิดา ปิยวิโรจน์กุล
Faculty of Dentistry
คณะทันตแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: แบคทีเรียก่อโรค;โรคฟันผุ
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11411
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:650 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
418631.pdf1.15 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons