กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11385
ชื่อเรื่อง: Muslim nurses' lived experience in involvement at the End of Life decision making in intensive Care Unit
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ประสบการณ์ของพยาบาลมุสลิมในการมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตในหออภิบาลผู้ป่วย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Waraporn Kongsuwan
Arif Imam Hidayat
Faculty of Nursing (Medical Nursing)
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
คำสำคัญ: Terminal care;Critically ill;Nurse and patient
วันที่เผยแพร่: 2017
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Nursing Science (International Program))--Prince of Songkla University, 2017
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11385
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
419335.pdf495.02 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น