กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11383
ชื่อเรื่อง: How to identify soft tissue profile for orthodontic diagnosis
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การประเมินเนื้อเยื่ออ่อนของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการวินิจฉัยทางทันตกรรมจัดฟัน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chairat Charoemratrote
Piyanart Songkongka
Faculty of Dentistry
คณะทันตแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: Orthodontics;Connective tissues
วันที่เผยแพร่: 2017
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., Oral Health Sciences)--Prince of Songkla University, 2017
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11383
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:650 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
419338.pdf1.2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons