กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11161
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในส่วนต้นน้ำของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กันยา อัครอารีย์
Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
Faculty of Engineering (Industrial Engineering)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คำสำคัญ: อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ตรัง วิจัย;อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน กระบี่ วิจัย;น้ำมันปาล์ม ตรัง วิจัย;น้ำมันปาล์ม กระบี่ วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11161
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:228 Research
857 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
416513.pdf597.66 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น