กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11132
ชื่อเรื่อง: รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานและสุขภาวะของแรงงานครัวเรือนในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Working performance behavior and healthy status of household labors in the households of para-rubber farmers in Songkhla Province
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและสุขภาวะของแรงงานครัวเรือนในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา : รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์
บัญชา สมบูรณ์สุข
วันชัย ธรรมสัจการ
Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation)
คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
คำสำคัญ: ชาวสวนยางพารา การทำงาน;ชาวสวนยางพารา ไทย สงขลา;ชาวสวนยางพารา สุขภาพและอนามัย;คุณภาพชีวิตการทำงาน ไทย สงขลา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11132
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Research
895 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
397402.pdf1.42 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น