กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10383
ชื่อเรื่อง: Chemical Constituents from the Stem and the Roots of Ellipanthus tomentosus Kurz var. tomentosus
ชื่อเรื่องอื่นๆ: องค์ประกอบทางเคมีจากลำต้นและรากตานกกด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chatchanok Karalai
Jarinthon Sonprasit
Faculty of Science (Chemistry)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
คำสำคัญ: Connaraceae Classification;Medicinal plants Thailand;Botany, Medical Thailand;Botany Thailand
วันที่เผยแพร่: 2011
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., Chemical Studies)--Prince of Songkla University, 2011
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10383
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:324 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
356295.pdf6.89 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น