สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
Comparative ... 31

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

กันยายน 2022 ตุลาคม 2022 พฤศจิกายน 2022 ธันวาคม 2022 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 2023
Comparative ... 0 3 1 1 0 2 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
356197.pdf 61

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
รัสเซีย 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู