กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10359
ชื่อเรื่อง: Phytosociology of the Terrestrial Vegetation along the Coasts of the Peninsular Thailand
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การศึกษาสังคมพืชบนบกตามแนวชายฝั่งคาบสมุทรไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Kitchate Sridith
Chukiat Laongpol
Faculty of Science (Biology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
คำสำคัญ: Plant ecology Thailand;Plant communities Thailand
วันที่เผยแพร่: 2010
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (Ph.D., Biology)--Prince of Songkla University, 2010
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10359
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:330 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
345534.pdf27.58 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น