สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
Phytosociology ... 105

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
Phytosociology ... 1 1 3 7 11 5 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
345534.pdf 177

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5
รัสเซีย 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู