กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10354
ชื่อเรื่อง: Bioequivalence Study of a Generic Quetiapine (Ketipinor®) and the Innovator Preparation (Seroquel®) 200 mg Given Orally in Healthy Thai Male Volunteers
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การศึกษาชีวสมมูลของยา quetiapine ระหว่างยาทดสอบ (Ketipinor®) เทียบกับยาต้นแบบ (Seroquel®) ขนาด 200 มก. โดยการรับประทานใน อาสาสมัครชายไทยสุขภาพปกติ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Werawath Mahatthanatrakul
Charuwan Pradabsang
Faculty of Science (Pharmacology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
คำสำคัญ: Drugs Therapeutic equivalency;Clinical pharmacology;Psychotropic drugs;Psychopharmacology
วันที่เผยแพร่: 2010
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., Pharmacology)--Prince of Songkla University, 2010
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10354
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:336 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
345469.pdf1.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น