กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10326
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อการออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่บริเวณลอบบี้ของโรงแรม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Attitudes of tourists towards banning of smoking in air-conditioned hotel lobbies
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิไลวรรณ วิริยะไชโย
อภิรดี แซ่ลิ่ม
Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
คำสำคัญ: นโยบายเขตปลอดบุหรี่;พิษภัยของควันบุหรี่
วันที่เผยแพร่: 2550
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10326
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:006 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
attitudes of tourists .pdf300.68 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น