กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10266
ชื่อเรื่อง: ท่าทางการทำงานที่เป็นอันตรายและความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างอันเกี่ยวเนื่องจากการทำงานในคนงานโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Hazardous working posture among non-healthcare workers of Naradhiwasrajanagarindra Hospital and prevalence of work related musculoskeletal disorders (WMSDs)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สีลม แจ่มอุลิตรัตน์
สุวินันท์ ทวีพิริยะจินดา
Faculty of Medicine (Community Medicine)
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คำสำคัญ: โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ลูกจ้าง;โรคเกิดจากอาชีพ นราธิวาส;ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก ความผิดปกติ
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10266
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:367 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
404659.pdf4.07 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น