Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ผลผลิตเชิงนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ : กรณีศึกษา จังหวัดยะลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ไฟศอล มาหะมะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการพัฒนาตัวชี้วัดของผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนสำหรับค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดต้นแบบ (มาตรฐานใหม่) : กรณีศึกษา จังหวัดสตูลซอฟียะห์ นิมะ; นิยตา รักษะโบ๊ะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562รูปแบบการป้องกันและควบคุมยาสูบในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาสซอฟียะห์ นิมะ; อัสฮา อดุลย์รอหมาน; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับส่งผู้ปวย จังหวัดสงขลาปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา; ปริยาภรณ์ บุญเรือง; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาซอฟิยะห์ นิมะ; วิไลลักษณ์ เดชาสิทธิ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562รูปแบบการบำบัดรักษาผุ้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการอิสลามในชุมชนต่อเยาวชนมุสลิมที่ติดสารเสพติดชนิดที่มีกระท่อมเป็นส่วนผสม กรณีศึกษา : สถานบำบัดแห่งหนึ่งจังหวัดกระบี่ซอฟียะห์ นิมะ; ยุภา สมบูรณ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ