สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแล่ ... 77

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
การยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแล่ ... 1 2 5 6 9 0 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
Abstracts.pdf 68
Cover.pdf 17

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู