กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9265
ชื่อเรื่อง: ผลของ morelloflavone และ camboginol จากผลมะพูดต่อการหดตัวของหลอดเลือดแดงธอราสิคและคอร์ปัสคาเวอร์โนซัมของหนูแร็ทที่แยกจากตัว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of morelloflavone and camboginol from garcinia dulcis on contraction of lsolated Rat thoracic aorta and corpus cavernosum
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา
จารุเนตร ละม้าย
Faculty of Science (Physiology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
คำสำคัญ: มะพูด;สารสกัดจากพืช;หลอดเลือดแดง
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สรีรวิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9265
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:338 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
385190.pdf6.92 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons