กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9231
ชื่อเรื่อง: Ethical values in the nursing profession as perceived by head nurses and staff nurses in public Hospitals, Banda Aceh, InDonesia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Tasanee Nasae
Yullyzar
Faculty of Nursing (Medical Nursing)
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
คำสำคัญ: Profession ethics;Nursing ethics
วันที่เผยแพร่: 2013
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2013
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9231
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
384827.pdf801.83 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons