กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9011
ชื่อเรื่อง: การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Conflict Management of Islamic Private School Administrators in Pattani Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อะห์มัด, ยี่สุ่นทรง
อิสามะแอ, มูบิง
College of Islamic Studies (Islamic Studies)
วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
คำสำคัญ: บุคลากรทางการศึกษา;ผู้บริหารโรงเรียน;โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม;ปัตตานี;ไทย (จังหวัดชายแดนภาคใต้);ความขัดแย้ง
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9011
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:761 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdfCover440.53 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstracts.pdfAbstracts645.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgements.pdfAcknowledgements186.52 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdfContents530.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
Symbol.pdfSymbol513.72 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdfChapter1739.08 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdfChapter22.63 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdfChapter3366.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdfChapter41.07 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdfChapter51.07 MBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdfReferences860.6 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix.pdfAppendix2.05 MBAdobe PDFดู/เปิด
Vitae.pdfVitae194.7 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น