กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8864
ชื่อเรื่อง: Adsorption of rhodamine B on commercial activated carbon and activated carbon obtained from pericarp of rubber fruit
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การดูดซับสีย้อม Rhodamine B บนถ่านกัมมันต์ทางการค้าและถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากเปลือกลูกยาง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Orawan Sirichote
Fareeda Hayeeye
Faculty of Science (Physics)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: Carbon, Activated;Carbon Absorption and adsorption;Adsorption
วันที่เผยแพร่: 2010
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University Faculty of Science (Physical Chemistry)
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., Physical Chemistry)--Prince of Songkla University, 2010
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8864
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
346223.pdf2.21 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น