กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8531
ชื่อเรื่อง: Nurses' perceived preparedness of knowledge and skills in caring for patients attacked by Tsunami in Banda Aceh, Indonesia and its related factors
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Urai Hatthakit
Dewi Hermawat
Faculty of Nursing (Medical Nursing)
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
คำสำคัญ: Nursing;Nurse and patient;Disaster nursing
วันที่เผยแพร่: 2010
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc, Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2010
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8531
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
341042.pdf870.65 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons