สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ลักษณะของ ... 81

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
ลักษณะของ ... 4 11 8 3 13 12 8

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
355969.pdf 335

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู