สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
กัมมันตภาพจำเพาะเรเดียม-226 ... 75

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
กัมมันตภาพจำเพาะเรเดียม-226 ... 0 0 2 1 7 7 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
352464.pdf 1544

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5
ประเทศไทย 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Ban Na 1