กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8293
ชื่อเรื่อง: Production and characterization of chimeric transthyretin scavenger for amyloidosis and alzheimer's disease related proteins : Research final report
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Research final report production and characterization of chimeric transthyretin scavenger for amyloidosis and alzheimer's disease related proteins
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Porntip Prapunpoj
Verayuth Praphanphoj
Faculty of Science (Biochemistry)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
Rajanukul Institute . The Medical Genetics Research Center
คำสำคัญ: Protein Analysis;Amyloid beta protein;Alzheimer's disease Molecular aspects;Thyroid hormones
วันที่เผยแพร่: 2007
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8293
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:328 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
322884.pdf64.35 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons