Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.008 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโดยระบบต่าง ๆเจริญ เจตวิจิตร; เกศริน คงจันทร์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; Faculty secretary office; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลสัมฤทธิ์การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านภายใน 1 ปีการศึกษา และเกิน 1 ปีการศึกษา : กรณ๊ศึกษานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ญดา ประสมพงค์; พัชชลี ทองเจริญ; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ