กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7469
ชื่อเรื่อง: การผลิตแกงกะทิไขมันต่ำบรรจุกระป๋อง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Canning of reduced fat coconut milk-based curry
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
ปิยะรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
วรพงษ์ อัศวเกศมณี
พลรัตน์ ขวัญรอด
Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
คำสำคัญ: กะทิไขมันต่ำ;กะทิบรรจุกระป๋อง
วันที่เผยแพร่: 21-กรก-2011
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7469
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:006 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
4 Abstract.pdf70.32 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น