สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
คุณลักษณะของเยื่อบางไคโตซานที่ปรับปรุงผิวด้วยสารเคมีโคโรนาและอาร์กอนดิสซาร์จ 30

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
คุณลักษณะของเยื่อบางไคโตซานที่ปรับปรุงผิวด้วยสารเคมีโคโรนาและอาร์กอนดิสซาร์จ 1 5 0 0 1 3 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
322059.pdf 140

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู