ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 17
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2010-04-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; หวังพูนทรัพย์, อาจารย์อรรถพร; ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; สุขจันทร์, นางสาวปรีญาภรณ์; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2007-07-01PSU Quality Assurrance Newsletter Y.2 No.3CHITTRAKARN, TAWAT; BENJAKUL, SOOTTAWAT; PHATTHARARANGRONG, NUANJIRA; LERTTONGSONBAT, IMJIT; VILAIRATANA, SAIPIN; TONGSAMSI, KANYAPRIN; Quality Assurrance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2007-10-01PSU Quality Assurrance Newsletter Y.2 No.4CHITTRAKARN, TAWAT; SIRIBUMRUNGSUKHA, BOONSOM; CHITTRAKARN, TAWAT; KEAWPRADUB, NIWAT; TANDAYYA, PICHAYA; TONGSAMSI, KANYAPRIN; RAKSACHAD, PUNYANOOT; Quality Assurrance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2008-01-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; สมบุญธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; เลิศพงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์อิ่มจิต; จงสู่วิวัฒน์วงศ์, ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2007-04-01PSU Quality Assurrance Newsletter Y.2 No.2CHITTRAKARN, TAWAT; SANGWICHIEN, CHAYANOOT; CHARERNJIRATRAKUL, WILAWAN; PHATTHARARANGRONG, NUANJIRA; PLAINPHO, CHERDCHUN; SOOKJUN, PREEYAPORN; Quality Assurrance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2006-10-01PSU Quality Assurance Newsletter Y.1 No.1PHATTHARARANGRONG, NUANJIRA; CHITTRAKARN, TAWAT; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2010-10-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; วงษ์สวัสดิ์, นางสาวดวงพร; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลิรา; สุขแจ่ม, นางสาวสมหมาย; นาคะ, นางสาววรรณวิมล; แสะอาหลี, นางสาวกิตติยา; สุขจันทร์, นางสาวปรีญาภรณ์; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2010-07-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; พีรวุฒิ, รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ; สุขจันทรื, นางสาวปรีญาภรณ์; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; ทองสามสี, นางกันยปริณ; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2010-01-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; เอกสมทราเมษฐ์, รองศาสตราจารย์ลัดดา; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; ทองสามสี, นางกันยปริณ; นาคะ, นางสาววรรณวิมล; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2009-01-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; เขี้ยวแก้ว, รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล; บำรุงวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; ทองสามสี, นางกันยปริณ; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ