Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2008-07-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; ศิริบำรุงสุข, รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; เปลี่ยนโพธิ์, นางเจิดจรรย์; เลิศพงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์อิ่มจิต; สุขจันทร์, นางสาวปรีญาภรณ์; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2008-01-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; สมบุญธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; เลิศพงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์อิ่มจิต; จงสู่วิวัฒน์วงศ์, ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ