Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ลักษณะของนักศึกษาและเหตุผลที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีพิศมัย, เพียรเจริญ; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2553การใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามทัศนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยงขลานครินทร์นิศากร ช่างสุวรรณ; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2553สภาพการทำงานและปัจจัยเชิงสาเหตุในการเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนดของข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีสุนันท์, พันธิ์ศรี; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2553รายงานสรุปการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่การเงินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2552อรุณพร สุดาวีระ; สุนีย์ ปรีชาวีรกุล; เอกวดี นิลระตะ; Office of President; สำนักงานอธิการบดี