สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การใช้ประโยชน์กากอินทรีย์จากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น ... 73

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
การใช้ประโยชน์กากอินทรีย์จากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น ... 1 16 0 0 2 3 9

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
Chapter_3.pdf 48
Chapter_4.pdf 27
Contents.pdf 22
References.pdf 18
Chapter_5.pdf 12
Acknowledgments.pdf 12
Abstract.pdf 12
Symbol.pdf 11
license.html 10
Chapter_1.pdf 8

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู