กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6164
ชื่อเรื่อง: ความเป็นพิษของสังกะสีต่อหนอนแดงก่อนและหลังการกำจัดสังกะสีโดยจุลินทรีย์ในกากตะกอนจากอุตสาหกรรมน้ำยางธรรมชาติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Toxicity of Zinc on Chironomus calipterus (Kieffer) Before and After Microbial Removal of Zinc in Sludge from Natural Rubber Latex Industry
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุพดี ชัยสุขสันต์
นาตยา เต็มราม
เคมีประยุกต์
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รายละเอียด: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6164
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:340 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
Vitae.pdf65.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdf105.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
Cover.pdf145.24 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdf83.58 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdf81.06 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdf409.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdf405.73 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdf261.53 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdf96.73 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix.pdf243.27 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgement.pdf49.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstract.pdf88.41 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น