กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6009
ชื่อเรื่อง: Complication-Based Risk Factors for Neonatal Morbidity and Demographic Determininants for Caesarean Delivery
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่อการป่วยของเด็กแรกคลอดและตัวแปรทางด้านประชากรต่อการผ่าท้องคลอด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Phattrawan Tongkumchum
Orasa Rachatapantanakorn
Research Methodology
วันที่เผยแพร่: 2010
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University, Pattani Campus
รายละเอียด: Thesis (Ph.D.(Research Methodology))--Prince of Songkla University, 2010
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6009
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:746 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
Vitae.pdf171.97 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdf217.96 kBAdobe PDFดู/เปิด
Cover.pdf320.98 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdf168.59 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdf251.69 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3_44-48_.pdf888.11 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3_39-43_.pdf843.09 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3_35-38_.pdf270.88 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3_22-34_.pdf1.08 MBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdf318.54 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdf224.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgement.pdf141.02 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstract.pdf223.26 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น