Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสำรวจพรรณปลาน้ำจืดในลำน้ำสาขาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาวชิระ เหล็กนิ่ม; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2544พรรณปูน้ำจืดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยพิมลพรรณ ลีละวัฒนากูล; วชิระ เหล็กนิ่ม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายหอยฝาเดียวบริเวณหาดแก้วลากูน สงขลาพิมลพรรณ ลีละวัฒนากูล; วชิระ เหล็กนิ่ม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2545การสำรวจพรรณปลาน้ำจืดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และลุ่มน้ำแม่น้ำปัตตานีวชิระ เหล็กนิ่ม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2542การสำรวจพรรณปลาน้ำจืดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนวชิระ เหล็กนิ่ม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา