กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5589
ชื่อเรื่อง: Study on antibacterial activity against acne-involved bacteria and stability of naphthoquinone rich Plumbago indica root extract
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวและความคงตัวของสารสกัดรากเจตมูลเพลิงแดงที่มีสารแนพโธควิโนนในปริมาณสูง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pharkphoom Panichayupakaranant
Sermwut Kaewbumrung
คำสำคัญ: Antibacterial agents;Naphthoquinone
วันที่เผยแพร่: 2010
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Pharm., Pharmaceutical Sciences)--Prince of Songkla University, 2010
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5589
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:560 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
316698.pdf2.84 MBAdobe PDFดู/เปิด
License.mht6.42 kBUnknownดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น