กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10054
ชื่อเรื่อง: The study of the measurement of internal gumming and translucent fruit in mangosteen (Garcinia mangostana Linn.)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การศึกษาวิธีการวัดอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chusak Limsakul
Rittisak Jaritngam
Faculty of Engineering Electrical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คำสำคัญ: Mangosteens Quality;Resonance
วันที่เผยแพร่: 2014
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (Ph.D. (Electrical Engineering))--Prince of Songkla University, 2014
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10054
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:210 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
391546.pdf4.46 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons