Browsing by Author อาคม วังเมือง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การปรับปรุงคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สับปะรดภูเก็ตภูวดล บุตรรัตน์; อาคม วังเมือง; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ฝ่ายวิชาการ
2541การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการฟักไข่ อัตรารอดและการอนุบาลด้วยอาหารต่างชนิดของตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวันกรรนิการ์ กาญจนชาตรี; อาคม วังเมือง; วุฒิชัย เจนการ; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
2547การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญของเอ็มบริโอและการงอกของเมล็ดพืชสกุลนีตั้มบางชนิดอาคม วังเมือง; ภูวดล บุตรรัตน์; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ฝ่ายวิชาการ
2537การศึกษาโรคของปลาดุกบิ๊กอุยและคุณสมบัติของน้ำในบ่อคอนกรีตกลมของ จังหวัดภูเก็ตอาคม วังเมือง; กรรนิการ์ กาญจนชาตรี; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต