Browsing by Author สมยศ วิชชุวลัญช์

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การศึกษาโครงสร้างธรณีวิทยาของแหล่งน้ำพุร้อนไชยาด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ดนุพล ตันโยภาส; สมยศ วิชชุวลัญช์; วรวุฒิ โลหะวิจารณ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
2533การสร้างเครื่องมือวัดระยะทางโดยอุลตราโซนิกเทคนิคเฟื่องลดา วีระสัย; สมยศ วิชชุวลัญช์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2540การสำรวจชั้นน้ำใต้ดินด้วยวิธีวัดสภาพต้านทานทางไฟฟ้า ณ พื้นที่โครงการ บริษัท เซพสกิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาสมยศ วิชชุวลัญช์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2538การสำรวจชั้นน้ำใต้ดินด้วยวิธีวัดสภาพต้านทานทางไฟฟ้า ณ พื้นที่โครงการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาสมยศ วิชชุวลัญช์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2538การสำรวจชั้นน้ำใต้ดินด้วยวิธีวัดสภาพต้านทานทางไฟฟ้า ณ พื้นที่โครงการพัฒนาที่ดิน และก่อสร้างสนามกอล์ฟในพื้นที่บ้านไร่ บริษัท เซาท์เทอร์น ฮิลล์ จำกัด ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสมยศ วิชชุวลัญช์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2538การสำรวจชั้นน้ำใต้ดินด้วยวิธีวัดสภาพต้านทานทางไฟฟ้า ณ พื้นที่โครงการเมืองใหม่ 10 ป่าบอนเหนือ บริษัท เมืองใหม่นิเวศน์ จำกัดสมยศ วิชชุวลัญช์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2535การสำรวจชั้นน้ำใต้ดินด้วยวิธีวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้าย่อย ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานีสมยศ วิชชุวลัญช์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2535การสำรวจชั้นน้ำใต้ดินด้วยวิธีวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต.บันนังสาเร็ง อ.เมือง จ. ยะลาสมยศ วิชชุวลัญช์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2534การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดสัญญาณแสดงความถี่เป็นตัวสำหรับปฏิบัติการทดลองฟิสิกส์สมยศ วิชชุวลัญช์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์