Browsing by Author ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การนำเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการรัญชนา สินธวาลัย; นภิสพร มีมงคล; ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2549โครงการศึกษาความเข้าใจด้านคุณภาพและเทคนิคด้านคุณภาพที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมของคนไทย : กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง :นภิสพร มีมงคล; ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร; รัญชนา สินธวาลัย; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ