Browsing by Author ศยาม ขุนชำนาญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการให้ผลผลิตไข่ ของไก่ลูกผสมพันธุ์การค้า 4 สายพันธุ์วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; สุธา วัฒนสิทธิ์; ศยาม ขุนชำนาญ; บรรจบ หารไชย; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2548การศึกษาและพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ; จิตผกา ธนปัญญารัชวงค์; ศยาม ขุนชำนาญ; วิศาล อดทน; วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; สุธา วัฒนสิทธิ์; พรรณวดี โสพรรณรัตน์; อุษา เชษฐานนท์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2542การใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันร่วมกับมูลไก่แห้งเป็นอาหารไก่กระทงเสาวนิต คูประเสริฐ; จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์; สุธา วัฒนสิทธิ์; ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต; ศยาม ขุนชำนาญ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์