Browsing by Author วินิจ เสรีประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2525การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2524ประวิตร โสภโณดร; วินิจ เสรีประเสริฐ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2555การศึกษาองค์ประกอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะองค์ประกอบผลผลิตในมะเขือเทศวินิจ เสรีประเสริฐ; นิราณี บือราเฮง; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2536?]ปัจจัยอันเป็นข้อจำกัดการผลิตข้าวนาปีในสภาพไร่นาเกษตรกรวิโรจน์ สธนเสาวภาคย์; ปรีชา ช่วยชู; วินิจ เสรีประเสริฐ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2548รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการศึกษาพันธุกรรมของความต้านทานต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในมะเขือเทศวินิจ เสรีประเสริฐ; เสมอใจ ชื่นจิตต์; จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2545โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในภาคใต้ ระยะ 2วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ; วินิจ เสรีประเสริฐ; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ศักดา โชโต; ธงชัย ชูเชิด; ประสาทพร กออวยชัย; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์